Personalen

På Ekhagens förskola arbetar erfaren och engagerad personal med olika pedagogiska utbildningar, både förskollärare och barnskötare.

Varför vill vi jobba på Ekhagen?

På Ekhagen får vi möjligheten att i nära samarbete med engagerade föräldrar ge barnen en trygg, positiv och spännande förskoletid. Vårt mål är att möta varje enskilt barn, bygga en relation som ger trygghet, glädje och tillit. Vi eftersträvar en välkomnande atmosfär och en förskola som barnen längtar efter att få komma till. Vi vill att barnets förskoletid ska ge ett positivt avtryck för resten av livet. 

Fördelen med föräldrakooperativ

Att arbeta på ett föräldrakooperativ är positivt. Det blir ett nära samarbete mellan oss i personalen och föräldrarna som ger en positiv utveckling i verksamheten. Genom att man lär känna föräldrarna bättre så kommer man också närmre barnet. Att föräldrarna tar ett utökat praktiskt och administrativt ansvar gör också att man som pedagog kan fokusera på det viktigaste – barnen.

Barngruppens storlek

En viktig del i en trygg och utvecklande förskola är att ha små barngrupper. På Ekhagen satsar vi medvetet på att hålla nere barngruppens storlek, och det ser vi som oerhört positivt. Som pedagoger får vi chansen att se varje barn och lyssna på deras tankar och idéer. Det ger barnen en stor trygghet.

Avslutningsvis, ett citat från en av pedagogerna:

”Som förskollärare är det spännande att få följa och stötta barnen i deras utveckling, men om jag bara ska välja en sak som jag vill att barnen ska ta med sig när de slutar förskolan så är det känslan av att vara underbar oavsett vad som händer.”

Maila till Fjärilen
Maila till Nyckelpigan
Maila till Förskolechef
Maila till Köansvarig

Ekhagens förskola
Alingsåsvägen 4
Sverige
Alingsåsvägen 4, 443 35 Lerum