Kooperativet

Stora möjligheter att påverka!

Att vara en del i Ekhagens föräldrakooperativ innebär stora möjligheter att påverka och vara delaktig i verksamheten. Känslan av gemenskap bland föräldrar, barn och pedagoger är stark.

Varje förälder bidrar till verksamheten genom att ingå i en aktivitetsgrupp, alternativt sitter som representant i styrelsen, där man har stor möjlighet att påverka verksamheten. Grupperna är innegrupp, utegrupp och festgrupp. Aktivitetsgruppernas inriktning varierar efter behov.

Inblick i barnens vardag

Vi som har våra barn på Ekhagen hjälper till ett par eftermiddagar per termin och arbetar i barngruppen. Detta gör att vi kan hålla barngruppernas storlek på den låga nivå som vi har. Samtidigt som vi jobbar får vi en bra inblick i våra barns vardag på förskolan. Vi minimerar även antalet okända vuxna som våra barn ska relatera till och skapa relationer med.

Genom att vi är med i barngruppen får vi inte bara ta del av hur vårt barn är tillsammans med de andra barnen på förskolan, vi blir också kända för alla barn på förskolan vilket gör att barnen känner trygghet med de föräldrar som finns omkring dem på Ekhagen.

Maila till Fjärilen
Maila till Nyckelpigan
Maila till Förskolechef
Maila till Köansvarig

Ekhagens förskola
Alingsåsvägen 4
Sverige
Alingsåsvägen 4, 443 35 Lerum